Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти wym-1616399369680

Перелік локальних нормативних актів з охорони праці в навчальному закладі

 • Статут навчального закладу (наявність розділу з охорони праці).
 • Колективний договір (наявність розділу з охорони праці).
 • Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці в навчальному закладі (узгоджується з профкомом та затверджується керівником навчального закладу).
 • Положення про організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі (затверджується керівником навчального закладу).
 • Наказ про організацію роботи з охорони праці, призначення відповідальних осіб щодо прове­дення цієї роботи, як в цілому у закладі, так і у його структурних підрозділах (видається щоріч­но перед початком навчального року).
 • Наказ про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку.
 • Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство.
 • Наказ про затвердження складу комісії для перевірки знань з охорони праці (видається один раз на три роки).
 • Наказ про організацію пожежного режиму в навчальному закладі.
 • Посадові обов'язки з охорони праці працівників навчального закладу з їх особистими підписа­ми (доводяться до відома співробітників щорічно перед початком навчального року).
 • Інструкції з охорони праці для всіх професій та посад і виконання усіх видів робіт (узгоджуються з профкомом та затверджуються керівником навчального закладу, переглядаються один раз на три роки).
 • Інструкція з пожежної безпеки.
 • Акт (Паспорт) готовності навчального закладу до нового навчального року за затвердженою формою (оформляється щорічно перед початком нового навчального року).
 • Акти-дозволи на проведення занять у навчальних майстернях і спортивних залах (оформля­ються щорічно перед початком нового навчального року).
 • Акти-дозволи на проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, допризов­ної підготовки (оформляються щорічно перед початком нового навчального року).
 • Акти оформлення нещасних випадків на виробництві за формами Н-1, Н-5 (зберігаються 45 років).
 • Акти оформлення нещасних випадків з учнями, вихованцями за формою

Н-Н (зберігаються 55 років).

 • Журнал обліку інструкцій з охорони праці з присвоєнням порядкового номера повинен охоп­лювати всі види робіт і професій закладу (ведеться спеціалістом з охорони праці або керівни­ком навчального закладу).
 • Журнал реєстрації проведення вступного інструктажу з охорони праці (оформляється спе­ціалістом з охорони праці або керівником навчального закладу при зарахуванні працівника на роботу).
 • Журнал реєстрації проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці (оформляється керівником структурного підрозділу при призначенні на посади всіх працівників, а в майбутнь­ому не менше двох разів на рік у першому і другому півріччях).

Журнал реєстрації протипожежного інструктажу (вступного і на робочому місці).

 • Журнал адміністративно-громадського контролю з охорони праці.

•Журнал реєстрації нещасних випадків, які сталися з працюючими в навчальному закладі.

 • Журнал реєстрації інструктажу, учнів, вихованців з охорони праці.

при організації суспільно корисної, продуктивної праці та проведенні позаурочних заходів.

 • Журнал реєстрації нещасних випадків зі студентами, учнями, вихованцями.
 • План евакуації людей (графічна та текстова частина) на випадок виникнення пожежі (аварій­ної ситуації).

Крім вказаних локальних нормативних актів з охорони праці у керівника навчального закла­ду або відповідальних осіб мають зберігатися (на робочому місці):

 • програми вступного, первинного інструктажів з охорони праці (затверджуються керівником навчального закладу);
 • протоколи перевірки знань з охорони праці працівників навчального закладу (оформля­ються один раз на три роки, для вперше прийнятих на роботу — протягом місяця)
 • програма вступного інструктажу з охорони праці (узгоджується з профкомом та затверд­жується керівником навчального закладу);
 • програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці (узгоджується з проф­комом та затверджується керівником навчального закладу);
 • приписи органів державного нагляду та повідомлення про їх виконання;
 • повідомлення про наслідки нещасних випадків на виробництві (у виконавчий орган фонду соціального страхування, орган виконавчої влади, а у разі смертельного, групового або важкого нещасного випадку додатково: у територіальну інспекцію по нагляду за охороною праці, прокуратуру, об'єднання профспілок);
 • посвідчення про перевірку знань з охорони праці керівника навчального закладу, його за­ступників, спеціаліста з охорони праці і членів комісії з перевірки знань.

Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності дедалі серйозніше звучить сьогодні в організації навчально – виховного процесу, адже дотримання встановлених норм з охорони праці – це одна з вимог складників ефективної діяльності школи. Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час проведення навчально – виховного процесу, вживанні конкретних заходів щодо збереження здоров’я та життя всіх учасників НВП. Тому в своїй роботі педколектив школи вагоме місце відводить безпечним умовам навчання та виховання учнів.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно- технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя , здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Робота колективу нашої школи організована згідно із Законом України

«Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників НВП в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.01.

У закладі діє система управління охороною праці, яка встановлює хто, що, коли і як повинен робити, щоб забезпечити безпечність навчально – виховного процесу.

Ми виділяємо такі основні напрями:

 • створення безпечних умов праці та навчання;
 • документальне оформлення роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності;
 • систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;
 • профілактика нещасних випадків;
 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці , безпеки життєдіяльності.

Відповідно до ст.. 13 Закону України «Про охорону праці» керівник навчального закладу створює систему охорони праці та забезпечує її функціонування. З цією метою розроблено Положення про систему управління охороною праці учасників навчально – виховного процесу в ЗНЗ, яке затверджується директором школи.

Корисні посилання:

Кiлькiсть переглядiв: 1140

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.